Privātuma politika

Šī politika stājas spēkā 2018. gada 22. oktobrī un ir piemērojama iSee lietotnei, kuru vada SIA Personals Plus, reģ.Nr. 40003632075.

Ievads
iSee nereģistrē, neapkopo un nedalās ar personas datiem vai jebkādu konfidenciālu informāciju.

Kāpēc mēs nevācam nekādus “personas datus”
Lietotnei nav tehnisku prasību darboties ar jebkāda veida personas datiem. Ja informācija netiek vākta, to nevar nozagt, pieprasīt vai nopludināt.

Kā mēs definējam “personas datus”?
Mūsu personas datu definīcija ir balstīta uz privātuma likumiem un ES noteikumiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR). Tie tiek plaši uzskatīti par spēcīgākajiem privātuma aizsardzības veidiem pasaulē.

Atbalstiet konfidencialitātes politiku
Sazinieties ar palīdzību vai palīdzību

Kad sazināsieties ar mums pa e-pastu, saziņas veidlapu vai tālruni, mēs izmantosim jūsu kontaktinformāciju un ziņojumu, lai atbildētu uz jums. Lūdzu, apsveriet palīdzības un palīdzības procesu kā atbalsta konfidencialitātes politiku. Zemāk jūs atradīsit piemērojamo atbalsta konfidencialitātes politiku. Izlasiet pirms atsauksmes vai pieprasījuma iesniegšanas pa e-pastu.

Juridiskais pamats
Jūsu informācijas apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana un mūsu likumīgās intereses atbildēt uz jūsu ziņojumu.

Jūsu tiesības attiecībā uz jūsu datiem
Jūs jebkurā laikā varat lūgt mums piekļūt jūsu datiem, labot tos vai dzēst tos. Jūs varat arī lūgt mums saglabāt jūsu informāciju, bet bloķēt tās turpmāku apstrādi. Jebkuru šādu pieprasījumu varat iesniegt, izmantojot mūsu kontaktinformāciju zemāk.
Ja jūs mūs informēsit, ka atsaucat piekrišanu jūsu informācijas apstrādei, mēs izdzēsīsim jūsu informāciju.

Saņēmēji un starptautiskā pārsūtīšana
Jūsu ziņojumus angļu valodā var apstrādāt mūsu ārējie atbalsta dalībnieki. Mēs esam ieviesuši atbilstošus drošības pasākumus attiecībā uz datu pārsūtīšanu, piemēram, datu apstrādes līgumu, ieskaitot attiecīgās līguma standarta klauzulas, kā noteikts ES tiesību aktos.

Pasākumi pret atbalsta ļaunprātīgu izmantošanu
Ja jūsu ziņojums ir ļaunprātīgs valodā vai saturā, mēs varam bloķēt citus jūsu ziņojumus.

Saglabāšanas periods
Mēs saglabājam jebkādu saziņu ne ilgāk kā divus gadus.

Personiskās informācijas drošība

iSee dalās ar jūsu personas datiem tikai īpašos apstākļos. Ir daži reti gadījumi, kad mums, iespējams, nāksies kopīgot jūsu personas datus, lai ievērotu likumus vai aizsargātu mūsu tiesības. Mēs kopīgosim jūsu personas datus tikai tāpēc, lai izpildītu likumus vai juridiski izpildāmus pieprasījumus, lai īstenotu mūsu pašu tiesības un līgumus ar lietotājiem vai trešajām pusēm vai lai novērstu kaitējumu citiem un viņu īpašumam ārkārtas situācijā.
Visos gadījumos mēs dalīsimies ar minimālo nepieciešamo informāciju, lai apmierinātu tūlītējās vajadzības, un informēsim jūs par mūsu izpaušanu, kad tas ir likumīgi un praktiski iespējams.

Personas datu noņemšana
iSee noņem jūsu personas datus no mūsu reģistriem 30 dienu laikā pēc jebkura pieprasījuma to izdarīt.

Izmaiņas šajā politikā
Mēs varam veikt nelielas, nenozīmīgas izmaiņas šajā politikā, paziņojot jums vai bez jums, tāpēc ieteicams laiku pa laikam pārskatīt politiku. Būtiskas izmaiņas šajā politikā tiks nosūtītas pa e-pastu lietotājiem, kuri iesniedz pieprasījumu uz info@iseeapp.eu.
Mēs vienmēr esam šeit, lai palīdzētu. Ja jums ir kādas atsauksmes vai sūdzības par mūsu pakalpojumiem kopumā vai konkrētāk par to, kā jūsu privātums tiek aizsargāts, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, lūdzu, informējiet mūs, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Kontakts
Ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku, varat sazināties ar mums pa e-pastu info@iseeapp.eu vai sazināties ar veidlapu.